Våre tjenester

 Våre kunder er alt i fra privatkunder, store og små boligutbyggere, næringskunder til landbrukskunder. Våre rørleggere skal vise stor grad av yrkesstolthet og innehar bred kompetanse innenfor rørfaget. Kompetansen vår strekker seg fra ordinære servicer i bolig, fjøs og næringsbygg, til nybygg, store anlegg, fjøs, varmeløsninger i bolig, fjøs og næringsbygg, renseløsninger på vann og avløp.

Våre rørleggere kan håndtere alt fra vanlige problemer som lekkasjer, funksjonssvikt og utskifting av utstyr til tilkobling av nye apparater som oppvaskmaskiner eller vaskemaskiner. Våre rørleggere har tilstrekkelig kompetanse til å utføre regelmessig service for å identifisere eller redusere risiko for problemer før de oppstår.

 Reparasjoner og vedlikehold:
Dette omfatter blant annet å rette opp lekkasjer, reparere eller erstatte ødelagte rør, problemer med avløpsrør, kontrollere og sikre at anlegget fungerer effektivt og uten problemer.

Installering av nye enheter:
Dette kan omfatte installasjon av vasker, toaletter, oppvaskmaskiner, varmtvannsberedere m.m.

Feilsøking:
Identifisering av problemer som dårlig vanntrykk, utilstrekkelig varme eller uvanlige lyder i rørsystemet.
Vi har også muligheten til å inspisere avløpsledninger med kamera.

Generell service:
Utføre rutinemessige inspeksjoner og vedlikehold for å forhindre fremtidige problemer.

Å involvere en erfaren rørlegger fra starten av byggeprosessen er en klok investering for å sikre høy kvalitet og funksjonalitet i ditt nye hjem. Ved hjelp av vår erfaring planlegger vi nøye med tanke på plassering av sanitære enheter som toaletter, vasker, dusjer, badekar og kjøkkenvask. Med fokus på mulig funksjonalitet tilpasser vi husets sanitær- og varmeanlegg med hensyn til dine ønsker og drømmer.

Planlegging og design
Vær nøye i planleggingen med tanke på plassering av sanitære enheter som toaletter, vasker, dusjer, badekar og kjøkkenvask. Hos våre anerkjente leverandører finner vi produkter og løsninger om både tilfredsstiller strenge tekniske krav og dine ønsker til design og kvalitet.

Fremtidige behov og tilpasninger
Tenk gjennom, fremtidige behov når du planlegger rørlegging. Tenk på mulige endringer i boligen og hvordan rørene kan tilpasses for eventuelle fremtidige oppgraderinger eller tillegg.

Energisparing og miljøhensyn:
Vurder energibesparende alternativer som kan redusere vann- og energiforbruket, for eksempel installasjon av vannbåren oppvarming.

Se vår inspirasjonsbrosjyre

Det er viktig å samarbeide med erfarne fagfolk som forstår de spesifikke kravene på gårdsbruk, inkludert de forskjellige typer rørsystemer og materialer som passer best for landbruksmiljøet. En effektiv og løsningsorientert rørlegger spiller en viktig rolle i å opprettholde gårdsdriftens funksjonalitet og effektivitet

Vi har rørlegger med erfaring gårdsdrift, som har kunnskap om de spesifikke kravene innen landbrukssektoren. Våre rørleggere samarbeider med bonden, finner og tilbyr skreddersydde løsninger som  passer til gårdsbrukets behov, samtidig som de følger alle relevante forskrifter og standarder for VVS.

Når det gjelder oppussing og involvering av en rørlegger, er det flere viktige ting å vurdere for et vellykket prosjekt
Involver oss tidlig. Basert på vår erfaring går vi nøyaktig gjennom hvilke endringer eller oppgraderinger du ønsker å gjøre, og kommer med gode forslag til løsninger.

Planlegging
Vi kommer med forslag basert på funksjonalitet, tekniske krav, og ikke minst dine ønsker til design og utforming.
Sokna Rør tegner, om du ønsker, ditt nye bad. Her får du både en detaljert målsatt tegning og en 3D skisse som viser hvordan ditt nye bad blir seende ut.

Budsjett og materialvalg
Bestem budsjettet for oppussingen og velg materialer som passer innenfor denne rammen. Tenk på både funksjonalitet og estetikk. Vurder hvordan endringene vil påvirke både utseendet og bruken av rommet. Dette kan inkludere valg av nye armaturer som passer inn i den estetiske stilen du ønsker. Vi har avtaler med anerkjente leverandører av sanitærutstyr, dusjløsninger og baderomsmøbler. Dette er leverandører som stiller høye krav både til kvalitet og design.

Se vår inspirasjonsbrosjyre

Det finnes flere gode varmeløsninger for din bolig. Hvilken løsning som gagner deg best avhenger av type bolig, hvor du bor og om det er en ny bolig eller du skal renovere. I kombinasjon med vannbåren varme, gjerne i gulv, vil du i tillegg til økt komfort oppleve besparelser på din strømregning. Hvor store besparelser du kan oppnå kommer an på ditt forbruk, og ikke minst hvilken oppvarmingskilde du velger.

Fellesnevneren for alle vannbårne varmeanlegg er at anlegget får et bedre liv med jevnlig service

Les mer om service på varmeanlegg

Spredte avløpsanlegg brukes vanligvis i områder der det ikke er praktisk eller kostnadseffektivt å bygge ut et sentralt avløpssystem, for eksempel i landlige områder, mindre samfunn eller steder med spredt bebyggelse. Disse systemene er utformet for å behandle og rense avløpsvann fra  boliger, eiendommer eller mindre grupper av bygninger.

Det er viktig å sørge for at disse spredte avløpsanleggene følger lokale forskrifter og standarder for å sikre at avløpsvannet blir tilstrekkelig behandlet  for å unngå forurensning og beskytte vannkilder.

Sokna Rør prosjekterer og leverer årlig flere spredte avløpsanlegg.

Jeg vil vite mer

Slik når du oss

E-post: post@soknaror.no
Tlf: +47 72 90 90 02

Åpningstider
Mandag – fredag          07.00-15.00