Bruker du mye gass hjemme eller på hytta, vurderer du kanskje å ha et fast opplegg for gass. Her er oversikten over hva du kan gjøre selv og hva du må overlate til fagfolk.

*Artikkelen er hentet fra Sikkerhverdag.no 

Gasslange eller fast røropplegg
Som ufaglært har du lov til å montere inntil 1,5 meter gasslange med regulator mellom propanflaske og gassapparat, som for eksempel komfyr eller grill. Du har ikke lov å legge gasslange gjennom vegg. Vil du lede gass gjennom vegg, må det gjøres gjennom faste rør og dette må overlates til fagfolk. Det samme gjelder for alle typer gassrør.

Har gassopplegget stengeventil, gassrør, tanker eller fordampere må du også overlate jobben til fagfolk.

Gassvarsler og alarmer
Du har selv lov til å sette opp gassdetektor og kullosdetektor, så lenge disse har batteri eller skal plugges i stikkontakten. Husk å sjekke bruksanvisningen slik at du plasserer detektoren riktig. Lekkasjevarsler som skal festes på gassrøret må monteres av fagfolk.

Utvendig propanskap
Skap til oppbevaring av gass utendørs kan du montere selv. Utendørsskap for oppbevaring av gass skal være i ikke-brennbart materiale, for eksempel stål. Gassflaskene skal oppbevares stående og sikres mot å velte. Skapet skal være låst.

Skal du oppbevare gass utendørs for vinterbruk bør du velge gassflasker i stål fremfor kompositt (lettvektsflaske). Dersom gassforbruket er høyt og temperaturen der flaska står er svært lav, kan dette gjøre at du får for lite gass til gassapparatet.

Dette kan du montere selv
Gasslange inntil 1,5 meter mellom gassbeholder og gassutstyr
Gassdetektor og kullosdetektor med batteri eller plugg til stikkontakt

Dette har du ikke lov til å montere selv
Gassførende slange gjennom vegg
Gassførende rør
Lekkasjevarsler som sitter på gassrør
Stengeventiler
Tanker, rør, fordampere osv.

Hvilke fagfolk har lov til å hjelpe deg?
En som har fagbrev som rørlegger, industrirørlegger, kuldemontør eller tilsvarende, og som i tillegg har gjennomført opplæring og bestått eksamen for installasjon av anlegg for gassformig brensel. Spør gjerne virksomheten om de har denne kompetansen før du avtaler å få jobben gjort.

 


Sokna Rør AS har godkjent rørlegger med sertifisering for gass, og kan bistå med fast installasjon av opplegg for gass i bolig og fritidsbolig. Er du på jakt etter nytt gasskjøleskap eller komfyr? Vi anbefaler deg å ta kontakt med vår samarbeidspartner Coop Obs Bygg Støren.

 

 

Foto: Sunwind.no