Et varmeanlegg gir deg ikke bare økt komfort i boligen, men du sparer også miljø og lommebok. Den siste tiden har vi vært vitne til strømpriser vi sjelden eller aldri har sett maken til tidligere. Uansett om du skal renovere eller bygge nytt, er absolutt tiden inne for å vurdere et komplett varmeanlegg fra rørleggeren. 

Det finnes flere gode varmeløsninger for din bolig. Hvilken løsning som gagner deg best avhenger av type bolig, hvor du bor og om det er en ny bolig eller du skal renovere.
I kombinasjon med vannbåren varme, gjerne i gulv, vil du i tillegg til økt komfort oppleve besparelser på din strømregning. Hvor store besparelser du kan oppnå kommer an på ditt forbruk, og ikke minst hvilken oppvarmingskilde du velger. Vi leverer flere løsninger, de fleste velger varmepumpe. Her finnes to ulike løsninger, luft/vann og væske/vann. Begge er gode løsninger, og sammen finner vi frem til den beste løsningen for deg.

Luft til vann varmepumpe

Med en luft til vann varmepumpe utnytter du varme fra luften. Varmen benyttes til å varme opp vann til gulvvarme, radiatorer eller tappevann.
En luft til vann varmepumpe gir et lavere energiforbruk enn ved bruk av strøm og den gir et godt inneklima med jevn varme i din bolig.
Varmepumpen består av en innedel som tilknyttes varmtvannsbereder (i mange tilfeller har innedelen integrert varmtvannsbereder), og en utedel – selve varmepumpen. Varmepumpen har også et elektrisk element som gir tilskuddsvarme når varmepumpen ikke klarer å dekke hele oppvarmingsbehovet ved for eksempel spesielt lave temperaturer. En luft-vann varmepumpe har en noe lavere investeringskostnad sammenlignet med en væske-vann varmepumpe. Enova gir ikke lenger støtte til luft-vann varmepumpe.

Fordeler:
• Lavere energiforbruk enn direkte bruk av strøm til oppvarming.
• Varmekilden (uteluft) er tilgjengelig overalt.
• Unngår boring, graving, etc.; moderate investeringskostnader ettersom varmeopptakssystemet er en integrert del av anlegget.

Ulemper:
• Varmepumpen har lavest varmefaktor og lavest varmeytelse når varmebehovet er størst – det er lite varme å hente i uteluft på de kaldeste dagene. Dermed har du større behov for
tilleggsvarme enn ved bruk av væske-til-vann-varmepumpe.
• Utedelen på luft-til-vann-varmepumpe har kortere levetid enn f.eks. borehull som varmeopptakskilde til væske-til-vann-varmepumpe

Væske til vann varmepumpe

Den mest brukte væske-vann varmepumpen til boliger er en bergvarmepumpe.  En bergvarmepumpe gir betraktelig lavere energiforbruk sammenlignet med strøm. Gjennom året er den også mer effektiv enn luft-vann varmepumpe, da denne typen pumpe henter varme fra bakken og ikke luft. Temperaturen i fjellet er stabil gjennom året. En kollektorslange plasseres i borehullet, og varmepumpen hever temperaturen og lagrer denne i et varmtvannslager/tank. Derfra leveres varmen ut på varmeanlegget. Varmepumpen benyttes også til å forsyne boligen med tappevann. Hovedkravet som stilles til nye boliger i byggteknisk forskrift er at minimum 40 prosent av netto varmebehov til oppvarming og varmtvann skal kunne dekkes av annen energiforsyning enn strøm og olje/gass. En væske-til-vann-varmepumpe kan bidra til at kravet oppfylles. En væske-vann varmepumpe har høyere investeringskostnad, men er også mer effektiv og gir større besparelser. En væske-vann varmepumpe gir rett til støtte fra Enova.

Fordeler:

• En fordel med alle tre varmepumpetypene er at de oppnår høy varmefaktor gjennom hele fyringssesongen på grunn av stabil og høy temperatur på varmekilden. Ingen støybelastning utendørs.
• Lang levetid.
• Anlegget tar liten plass utendørs.
• Systemet har høy driftssikkerhet og lang levetid.

Ulemper:
• Relativt høye kostnader, spesielt i områder med stor overdekning av jord, løsmasser eller leire.
• Krever korrekt brønndimensjonering. Ved tørre brønner med lite eller intet grunnvannstilsig, eller ved boring av for grunne brønner i forhold til dimensjonerende varmeuttak, vil
varmeytelsen og varmefaktoren avta.

Dette kan du spare med ulike typer varmepumper (varmepumpeinfo.no)

Enova har beregnet sparepotensialet for en typisk enebolig som har totalt energibehov på 25000 kWh i året. Sparepotensialet med:

  • Luft-til-luft-varmepumpe: Ca 4800 kr årlig
  • Luft-til-vann-varmepumpe: Ca 8800 kr årlig
  • Bergvarmepumpe (væske-til-vann-varmepumpe): Ca 11 000 kr årlig

Tallene tar utgangspunkt i energipris på 1kr/kWh. Du finner mer om muligheten for energisparing i artiklene om hver enkelt type varmepumpe.

Vannbåren varme

En varmepumpe egner seg best i kombinasjon med et vannbåren varmeanlegg. Med vannbåren mener vi at varmt vann forsyner enten radiatorer, viftekonvektorer eller gulvvarmerør som igjen gir en stabil og god varme i din bolig. I nye boliger anbefaler vi at gulvvarme benyttes i minimum alle oppholdsrom. Anlegget styres med romtermostater eller gjennom mobilapper.  En stabil varme i boligen er ikke bare komfortabelt, men også sundt for boligen din. Det finnes gulvvarmeløsninger som både er egnet for rehabililtering og nye boliger – sammen finner vi en løsning som passer deg og din bolig.

Støtteordninger fra Enova

Enova har flere støtteordninger for deg som ønsker å investere i et varmeanlegg. Hvilke løsninger som gjelder finner du til enhver tid på www.enova.no