Må du gjøre noe med ditt private avløpsanlegg?

De fleste av oss tenker nok ikke så nøye over hva som skjer med avløpsvannet når det forsvinner ned i vasken, eller man trekker ned i do. Men kravene til rensing blir stadig strengere, og innen 2027 er norske kommuner, gjennom EU-direktiv, pålagt å kartlegge alle elver og vassdrag, med den hensikt at disse er miljømessig i god stand. Dette medfører at kommunene også på få kontroll på spredt avløp. For din del kan det bety pålegg om å utbedre ditt anlegg. Skal du bygge nytt er avløpsløsningen og prosjekteringen av dette en forutsetning for å komme i gang.


Les mer

Når det kommer til vann og avløp på hytter og boliger i spredt bebyggelse finnes det ingen snarveier. Å bygge uten utslippstillatelse er ingen god idè.

Start planleggingen tidlig