Det finnes en rekke ulike utekraner i norske boliger. Dagens utekraner er såkalt frostfrie. Med frostfri menes det at kranen drenerer seg selv. Det betyr ikke at utekranen er beregnet for bruk vinterstid. Før kulden slår inn må du huske å gjøre følgende:
Koble fra hageslanger og alle koblinger på selve utekranen. Disse hindrer kranen i å drenere seg og medfører skader på utekranen. Åpne og stenge utekranen (ikke stram for hardt når du stenger), slik at du får kontrollert at vannet drenerer ut. Denne dreneringen tar noen sekunder, at det kommer vann ut betyr ikke at du ikke har stengt kranen.

Eldre utekraner er ikke frostfrie og skal ha etter regelverket en egen stengekran inne. Steng denne, åpne utekranen for å drenere den, la den gjerne stå åpen. Husk også her; fjern koblinger og hageslange.

Kranen skal ikke benyttes når det er kuldegrader