For å forebygge skader og opprettholde levetiden på ditt sanitæranlegg, må det regelmessig foretas ettersyn og vedlikehold. Det er viktig å forstå at vedlikehold av hele boligen og tilhørende produkter er et pliktmessig vedlikehold. Ikke kun for å ha problemfrie produkter, men også for å opprettholde garantien på produktene. Ingen produkter varer lenge uten ettersyn, stell og vedlikehold. Det meste gjør du selv, men det er også mulig å bestille dette gjennom din rørlegger

Rengjøring av sluk og vannlås

Rens sanitærutstyrets vannlåser og alle sluk regelmessig slik at vannet ikke blokkeres. Fjern hår og slam i sluk og avløp minst hvert halvår. Avløpet kan gjerne renses ved bruk av fettløsende rengjøringsmiddel som salmiakk eller klorin, men unngå kaustisk soda. Skyll med mye rent vann etter rensing. Sluk som er lite i bruk, bør etterfylles med vann.

Vannlåser er satt inn på avløpet fra utstyret. Dersom avløpet er ført til sluk, virker sluket som vannlås. Vannlåsene skal renses når du merker at avløpsvannet renner sakte ut. Vær oppmerksom på lekkasjer fra vannlåsene, spesielt i kjøkkenbenken. Plastkuplinger (muttere) skal strammes til med hånd. Når du har renset vannlåsen, skal du alltid sjekke at det ikke drypper fra den etterpå. Det er lett å skru til skjevt. Sjekk også at pakningene er ok.

Hvordan komme til sluk og vannlås for rengjøring er avhengig av type, men produktets FDV vil gi deg instrukser på hvordan du enkelt kan gjøre dette.

Glem ikke sluket under badekaret!

Rengjøring av sanitærutstyr

Gjør det til en vane å tørke av kraner og dusjsett ofte, gjerne rett etter bruk. Da slipper du å bruke sterke og miljøskadelige produkter. Bruk en myk klut, så unngår du kalkflekker og andre skjemmende flekker. At alle typer slipende produkter, for eksempel stålull, grove svamper og skuremiddel, gir en matt og ripete overflate. Bruk aldri syre-, klor- eller alkoholholdige rengjøringsmidler, siden disse kan gi skjemmende flekker og skade flatene. Hvis du bruker slike i nærheten av batterier, skal du sørge for å beskytte mot sprut. Unngå å spraye rengjøringsmiddel direkte på batteriet, siden det finnes komponenter inni som kan ta skade.

Sanitærutstyr i porselen og kunststoff. Daglig rengjøring med vaskeklut eller myk børste og et mildt rengjøringsmiddel er som regel nok for å holde overflatene rene. Dersom vannet inneholder kalk, bør du bruke et eddikbasert rengjøringsmiddel og skylle overflaten grundig etter vask. Slipende vaskemidler skal ikke benyttes da de kan lage riper og skade den glaserte overflaten. Vær også varsom med avløpsrensemidler som inneholder lut. De kan være skadelige for både porselen og kunststoff. Noen av kunststoffene krever spesielt renhold, men de aller fleste kan rengjøres med normale, milde rengjøringsmidler.

Ekspansjonskar og tilbakeslagssikring

I de fleste nye boliger er det installert tilbakeslagsventil. Den som eier en eiendom og/eller er abonnent ved et vannverk er pliktig til å sørge for at tilbakestrømssikring er installert.

Vann ekspanderer når det varmes opp. Med montert tilbakeslagsventil får oppvarmet vann muligheten til å ekspandere, og derfor settes det inn ekspansjonskar.  Ekspansjonskaret skal kontrolleres årlig for optimal drift, og for å unngå lekkasjer fra berederens sikkerhetsventil. Om dokumentert årlig kontroll og justering av ladetrykket ikke utføres vil garantien bortfalle. Utstyrt med en dekktrykkmåler og en sykkelpumpe er dette noe du kan klare selv. I noen tilfeller er ekspansjonskaret integrert i varmtvannsbereder, les mer i FDV.