En varmepumpe gir deg mange fordeler. Den sparer energi og penger for deg, den er miljøvennlig, enkel å bruke, gir god komfort og godt inneklima.

Varmepumpe brukt til oppvarming utnytter energi fra solen som er lagret i jord, fjell, luft eller vann. Å bruke denne energien er både økonomisk gunstig og miljøvennlig. En forutsetning for lang levetid og gode driftsforhold er jevnlig service på anlegget. Inngår du avtale om varmepumpeservice med oss sørger vi for å følge opp den årlige servicen.

Hva utføres under et servicebesøk?

 • Kalibrering av ekspansjonskar
 • Rengjøring og rens av filtre
 • Kontroll av temperaturfølere
 • Etterfylling av kuldemedium
 • Lekkasjekontroll /visuell sjekk av anleggets synlige komponenter
 • Kontroll av gulvvarmeanlegg/radiatoranlegg
 • Kontroll av alarmlogg og eventuelle feilkoder

Vi fyller ut en servicerapport som vi sender til deg. Bruker du boligmappa kan vi også legge ut denne der, da sikrer du at dokumentasjon følger boligen.

Hvorfor bør du ha avtale om service?

 • Man opprettholder leverandørens garantier.
 • Ved å ha regelmessig service av godkjent fagpersonale, sikrer man at varmepumpen har gode driftsforhold og lang levetid.
 • Man får en servicekontroll av systemet slik at varmepumpen kan trimmes inn og få en best mulig virkningsgrad.
 • Man vil oppdage eventuelle feil og mangler på systemet så tidlig som mulig.
 • Du slipper å tenke på service selv, vi følger deg opp!

Ønsker du å inngå avtale om varmepumpeservice?
Ring oss på 72909002 eller send oss en melding på post@soknaror.no