En uthvilt rørlegger er ikke bare til fordel for rørleggeren selv, men også for våre kunder.
Vi tar ferie og stenger uke 29, 30 og 31 (15.juli til 5.august). Som alle andre i ferie, skal vi slappe av, tilbringe tid med familie og venner, for så å komme tilbake  med fornyet energi og motivasjon.

Vårt sentralbordnummer stenges i disse ukene. Skulle du likevel ha behov for å komme i kontakt med oss kan du sende oss en e-post til post@soknaror.no. Du må beregne noe svartid i disse ukene.

Ved hastesaker kan du kontakte daglig leder på telefon 41008383.

Oppdaget vannlekkasje?
Steng hovedstoppekranen og kontakt ditt forsikringsselskap om skaden har medført skader.