Helse, Miljø og Sikkerhet

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. Her kan du lese mer om Sokna Rør og vårt arbeid for bedre Helse, Miljø og Sikkerhet.

I vårt HMS-arbeid fokuserer vi spesielt på

• å skape trivsel på arbeidsplassen
• å forebygge helseskader og arbeidsulykker
• å utvikle et trygt og sikkert arbeidsmiljø
• å sikre at lover og forskrifter for HMS oppfylles
• å spare penger på HMS-arbeidet
• at produkter og tjenester skal være sikre for våre kunder