Velkommen til Fagerliveien 1

Soknedal Næringspark AS har nå overtatt Fagerliveien 1, for mange kjent som bankbygget, i Soknedal sentrum. Det vil i løpet av de nærmeste månedene bli gjennomført noe ombygging og tilpassing av lokaler. Soknedal Næringspark består av selskapene Sokna Rør og Sokna Elektro som vil, etter endt ombygging, ha sine lager- og kontorlokaler her. I Soknedal Næringspark vil vi også kunne tilby kontor og noe lager/arkiv-plass til utleie.

Kontorlokaler

Det blir disponibelt kontor for utleie. Kontorene er store og lyse, med utsikt mot Soknedal sentrum.

  • Felles kontorlandskap med andre aktører
  • Spiserom med fullt utstyrt kjøkken
  • Møterom
  • Arkiv
  • Fiber

Arkiv/lager

Vi har også tilgjengelige lokaler for lager/arkiv. Disse arealene kan tilpasses.

  • Godt egnet for oppbevaring for lag/foreninger
  • Areal kan tilpasses
  • Egen tilgang

Vi tar sikte på at lokaler kan stilles til disposisjon i løpet av mars/april 2023.
Er du interessert ? Ta kontakt med Håvard Melby på telefon 41008383 eller e-post post@soknedal-np.no